Ανακοίνωση-Announcement                                                            Ανακοίνωση,

Η Γραμματεία της Παμμακεδονικής Ένωσης Οντάριο ανακοινώνει ότι κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου από της 29ης Ιανουαρίου 2018 συνάντησής του και της επιθυμίας  πολλών, αποφασίσθηκε η συμμετοχή της Οργάνωσης στο Πανελλήνιο συλλαλητήριο της Αθήνας της 4ης Φεβρουαρίου ε.ε με την αντιπροσώπευση του Προέδρου μας Δημήτρη Κάρα, να διαβεβαιωθεί και δημόσια η θέση και οι απόψεις της Οργάνωσης, σχετικά με τα θέματα που αφερούν τις σχέσεις Ελλάδας-FYROM.


ΑNNOUNCEMENT  
The Secretariat of the Pan-Macedonian Association of Ontario wishes to inform you that, following the decision of the Board of Directors taken at the board meeting on 29 January 2018 and the desire of many, the Association decided to participate in the Pan-Hellenic rally in Athens on February 4th. The Association will be represented by our President James Karas to state publicly the position our position regarding the issues that concern Greece and FYROM.

Υianis Pyrgos                                                                                                Secretary   General
Tuesday, 30 January 2018